0

راهنمای خرید

 • مراجعه مشتری به سایت
 • ثبت نام در قسط یار
 • مراجعه به پنل پرداخت اعتبار
 • انتخاب نوع اعتبار مورد نظر، متناسب با شرایط خود مشتری
 • اقدام به اعتبار سنجی
 • مشتری می بایست نتیجه اعتبار سنجی به همراه مدارک اعلام شده از طرف قسط یار و مدارک ضامنین را در قسط یار آپلود کند .
 • پس از اینکه از طرف کارشناس قسط یار مدارک و اعتبار سنجی مشتری تائید شد مشتری می تواند بر اساس مقدار اعتبار خود اقدام به انتخاب و درخواست خرید کالا کند .
 • پس از انتخاب کالا ، مشتری 25% از مبلغ کالا را به صورت پیش پرداخت از طریق پنل قسط یار پرداخت می نماید و پیش فاکتور کالا برای او صادر می گردد .
 • قسط یار تاریخ حضور مشتری جهت عقد قرارداد و ارائه ضمانتهای لازمه را اعلام می نماید .
 • پس از عقد قرارداد و ارائه ضمانتهای لازمه ، مشتری بعد از گذشت 10 روز کاری کالای خود را می تواند تحویل بگیرد.
 • مشتری اقساط خود را طبق قرارداد به حساب تامین کننده مالی پرداخت می نماید .