چطور اقدام کنم؟

مراحل خرید به چه صورته؟

در این بخش نحوه و مراحل خرید به دو صورت نقد و اقساط توضیح داده میشود.