0

فروشگاه رحیمی

فروشگاه رحیمی

خرید از این فروشگاه از کارت اعتباری امکان پذیر است.
جهت خرید از این فروشگاه کافیست درخواست اعتبار بدهید. سپس کارت اعتباری را از قسط یار دریافت کنید و به صورت حضوری خرید نمایید.

فروشگاه رحیمی

این فروشگاه شامل فرش های خانگی می باشد.

ٖآدرس: پاسداران

شماره تماس: 02100000000